Therapeutische elastische kousen worden vergoed vanaf drukklasse 2. Wel dient u een verwijsbrief te hebben van uw arts om in aanmerking te komen voor deze vergoeding.

Heeft u al eerder elastische kousen gehad bij ons of een andere leverancier? Zorgt u er dan voor dat er meer dan 1 jaar tussen de leveringen van de kousen zit, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. De exacte datum kunt u eventueel navragen bij uw zorgverzekeraar. Tevens kunt u mogelijk voor aan- en uittrekhulpmiddelen ook in aanmerking komen voor een vergoeding. Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Let op! De kosten voor therapeutische elastische kousen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Heeft u nog niet uw volledige eigen risico verbruikt? Dan zal uw zorgverzekeraar (een deel van) het eigen risico in rekening brengen. Wij zijn aangesloten bij alle zorgverzekeraars m.u.v. Menzis!